Toiminta

ATP:n toiminta

Kaikilla ikäryhmillä on oman ikäkautensa mukaista viikkotoimintaa, jossa käydään läpi Suomen Partiolaisten tekemää partio-ohjelmaa. Ohjelma on räätälöity jokaiselle ikäkaudelle sopivaksi partiolaisen iän perusteella. Sudenpentuna siis perehdytään partioon ja opetellaan perustaitoja, joita jatkossa kehitetään ja syvennetään. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat kokoontuvat tosiaan viikoittain ja nämä kokoukset kestävät tunnista puoleen toista tuntiin. Samoajat, vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat itse sovittuina aikoina, ja heillä on enemmän vastuuta oman toimintansa järjestämisestä.

Viikkotoiminnan lisäksi avovesikauden aikana jokainen ikäryhmä pääsee omille ja yhteisille purjehduksille, jotka voivat kestää illan, päivän tai pidempään. Purjehduksilla opetellaan veneilytaitoa ja purjeveneen hallintaa. Partiolaisen rooli aluksella vaihtelee ikäkauden mukaan eli nousujohteisesti opetellaan koko ajan enemmän taitoja. Tavoitteena on tietysti edetä kippariksi asti!

Avovesikauden ulkopuolella järjestetään 1-2 yötä kestäviä retkiä tai pidempiä leirejä. Perinteisesti sudenpennuille on järjestetty sekä kevät- että syyskaudella yhden yön kestävä retki. Muille ikäkausille järjestetään pidempiä retkiä, joista ehdoton ykkönen on syksyinen Märkis! Pidemmät leirit sijoittuvat useimmiten kesäkuukausiin.

Lippukunnan oman toiminnan lisäksi on mahdollisuus osallistua Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin koulutuksiin, kilpailuihin ja suurleireihin. Koska olemme osa Turun NMKY:n toimintaa, kuulumme myös tätä kautta kansalliseen Y-Scouts-verkostoon ja Euroopan laajuiseen YMCA-partiolaisten toimintaryhmään, ESG:hen. Näiden kautta tapahtuva toiminta on tarkoitettu pääasiassa yli 15-vuotiaille, ja se pitää sisällään johtajaseminaareja, ulkomaanmatkoja ja teemapäiviä.

Tarjolla on siis monipuolista toimintaa!