Syyskokouksen satoa /2020

Maanantaina 23.11. klo 18:30 pidettiin kolon partiosalissa Auran Tähti Poikien syyskokous. Paikalla oli 9 lippukunnan jäsentä.

Syyskokous hyväksyy seuraavan vuoden (2021) toimintasuunnitelman ja talousarvion. Muutamaa pientä muokkausta lukuunottamatta molemmat hyväksyttiin.

Tämän lisäksi syyskokouksessa päätetään lippukunnan sääntömääräisten pestien henkilövalinnoista. Sääntöjen ulkopuoliset pestit, kuten ohjelma- ja pestijohtajat, valitaan muussa yhteydessä. Vuoden 2021 partiojohtajaneuvosto näyttää seuraavalta:

Lippukunnanjohtaja: Kristian Robertsson
Lippukunnan apulaisjohtaja: Iina Salmi
Taloudenhoitaja, sihteeri: Jaana Putta
Merisuden päällikkö: Mikael Viiristö
Kalustonhoitaja: Oliver Backlund
Sudenpentuosaston johtaja: Maija Ojala-Fulwood
Partiopoikaosaston johtaja: Aku SolaVaeltajaosaston johtaja: Kristian Robertsson

Isona muutoksena on erityisesti lippukunnanjohtajan ja Merisuden päällikön vaihtuminen. Kristian Robertsson jatkaa nykyisen lpkj:n, Kari Vuolan, jalan jäljissä ja ottaa partion nousujohteisuuden mukaisesti askeleen seuraavalle vastuun tasolle. Väistyvää lippukunnanjohtajaa emme kuitenkaan päästä kokonaan pakoon lippukunnan johtajistosta. Merisuden päälliköksi valittu Mikael Viiristö on kyseisen pestin haltijana historiallisen nuori, mutta kykenee varmasti suorasanaisena ja Merisuden läpikotaisin tuntevana toimimaan tehtävässän erinomaisesti.

Onnea vielä uudelle johdolle!