Kutsu ATP:n syyskokoukseen /2022

Tervetuloa Auran Tähti Poikien sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 6.11. klo 18 kololle.

Kokouksessa hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan lippukunnanjohtaja ja henkilöt partiojohtajaneuvoston säännöissä määriteltyihin pesteihin.

Sääntöjemme mukaan äänioikeus kokouksessa on ryhmänjohtajilla, partiojohtajilla ja muilla 18 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä.

Kutsu ja kokousmateriaalit on lähetetty sähköpostilla kaikille lippukunnan jäsenille.

Nähdään kololla!

Terveisin,

Auran Tähti Poikien partiojohtajaneuvosto