ATP:lle Kestävästi partiossa -tunnus /2021

Suomen Partiolaiset julkaisi vuoden alussa Kestävästi partiossa -tunnuksen, jonka tarkoituksena on auttaa lippukuntia arvioimaan ja järjestämään toimintaansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tunnus sisältää 50 kriteeriä kahdeksassa eri osa-alueessa, joista lippukunnan on täytettävä vähintään 25 saadakseen tunnuksen. Tunnuksen osa-alueisiin kuuluu esimerkiksi ruoka, kierrätys, liikkuminen ja esteiden madaltaminen. Pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, mutta kriteereissä huomioidaan myös sosiaalinen kestävyys. Tunnus on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen sitä on mahdollista hakea uudestaan. Lisätietoa tunnuksesta saat tältä sivulta.

ATP:ssä on viime vuosina alettu yhä enemmän panostaa kestävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen, joten luonnollisesti halusimme tunnusta hakea – ja sen myös saimme! Yhtenä ensimmäisistä lippukunnista koko Suomessa! Olemme ylpeitä lippukunnan nykytilanteesta, mutta kehitettävää on vielä. Panostamme jatkossakin siihen, että lippukunta toimii kestävästi ja myös kasvattaa jäseniään tähän elämäntapaan. 

Iloista kevättä kaikille! Kohta päästään purjehtimaan!