Sääntömääräinen syyskokous 26.11.2017

Sääntömääräinen syyskokous              

Auran Tähti Poikien kololla sunnuntaina 26.11.2017 klo 17:00

ESITYSLISTA:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahdenääntenlaskijan valinta.
 4. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
 5. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
 6. Lippukunnanjohtajan valinta vuodeksi 2018
 7. Partiojohtajaneuvoston muiden jäsenten valinta vuodeksi 2018 Lippukunnan apulaisjohtaja, Sihteeri, Taloudenhoitaja,                        Merisuden päällikkö, Partiopoikaosaston johtaja, Sudenpentuosaston johtaja, Vaeltajaosaston johtaja,  Kalustonhoitaja
 8. Vähintään kahden toiminnantarkastajan ja kunkin henkilökohtaisen varamiehen valinta vuodeksi 2017
 9. Liittymis- ja jäsenmaksuista ja niiden suuruuksista määrääminen
 10. Muut mahdolliset asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat laumanjohtajat, venekunnanjohtajat, vaeltajat, partiojohtajat ja muut 18 vuotta täyttäneet jäsenet. Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä. Käsiteltäväksi halutut muut asiat on jätettävä kirjallisesti partiojohtajaneuvostolle vähintään viikkoa ennen kokousta.

atp_est1917_sin